Curriculum Vitae

Personlige oplysninger.

Navn: Uffe Birkerod Larsen
Adresse: Snavevej 70
Post nr.: Snave,5390 Martofte
Mobil 40 83 74 26
E-Mail: ubl@SLETDETTE.ddf.dk
Alder 73 år
Civilstand: Ugift.Erhvervserfaring

12-4-2000 til
1-5-2015
Systemarbejde Herlev Hospital
Indkøring af Arcus svarskrivnings-system
Opsætning af svarskabeloner (Word-makroer)
Programmering af støtteprogrammer i Visual Basic
Nu ændret til Delphi kode.
Opgradering af tilh. database dBase -> SQLserver
Er sat i drift 2010.
Konvertering af Arcus til Win7 styresystem
Alm. forefaldende datalogisk arbejde
Brugeradministration.
     

Arbejde på Klinisk Fysiologisk, - nærmere gennemgang

Uddannelse

     
1992 Dimitteret fra Københavns Universitet
1988 - 1992 Hovedfag: Datalogi. Bifag: Fysik.
1992 Speciale: "Sammenligning af anisotrop diffusion og retina-simuleringer".
  Min specialevejleder, Jens Damgaard Andersen DIKU, laver et sammendrag af min specialerapport til "Den Første Danske Konference om Mønstergenkendelse og Billedanalyse" afholdt på DIKU 11-12 juni 92. Artiklens titel er "A Comparison of Nonhomogenous Anisotropic Diffusion and 'Silicon Retina' Scemes", og den kan findes i DIKU Rapport 92/8.
Efterår 1990 Laver programmel til demonstration af morfologiske funktioner på binære billeder, og implementerer gråtonemorfologisk filtrering af billeder med "salt og peber"-støj.
Forår 1990 Mikrocontrollerkursus. Som gruppearbejde skrives assemblerkode, der får en Motorola M68HC11 til at generere DTMF toner,- de fra trykknaptelefoner kendte. Tillige lægges lille database ned i kredsens EEPROM. Derefter er det kun et tryk på en knap for at få kredsen til at ringe op.
Efterår 1988 På iPSC parallelcomputer implementeres algoritmer, der laver matrixoperationer i parallel.

Faglig sammensætning af 2.delsstudie
iøvrigt består af mundtlige kurser:


1980 - 1988 Hovedfag: Fysik. Bifag: Datalogi.

     
Forår 1986 Datalogisk praktik. På Astronomisk Observatorium deltager jeg i THYCO-projektet. Det går ud på med satellit, at bestemme den nøjagtige position af en række stjerner. Min indsats bestod i at modificere noget FORTRAN-programmel, der simulerede detektion af enkeltstjerner, til at simulere detektion af dobbeltstjerner. Dermed kunne man vurdere satellittens evne til at adskille dobbeltstjerner.

1973 - 1980 Hovedfag: Fysik. Bifag: Matematik.

     
1976 Værkstedskursus i "Fysisk teknik".
1973-1975 Frie fysikøvelser består af: Opmåling af dispersionskurve, måling af termoelektrisk effekt og konstruktion af Cd+ hul-katodelaser.
   
1973 Indskrevet ved Københavns Universitet.
   
1973 Matematisk-fysisk student fra "Statens og Hovestadskommunernes Kursus". 2-årigt aftenskolekursus.

 

Kurser. 1994 Inspirationskursus (Magistrenes Jobservice).
  2004 (april) TR på offentlig arbejdsplads (grundkursus 1) Dansk Magisterforening
2004 (efterår)TR grundkursus 2 dansk Magisterforening
2004 (november)TR kursus. Forhandlingsteknik Dansk Magisterforening
   

Medlemsskaber.

Dansk Folkeparti
Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt.(1997-2006)
Dansk Dataforening. (nu: DIT)
D.S.A.G.M. (Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre)
D.S.K.F.N.M (Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og NuklearMedicin)

Fritidsaktivteter.

Pusler om hus og have, hvor der altid er noget at lave. Ferier er det ikke blevet meget til de sidste år. Tidligere tog jeg på
vinterferie i Norge. Har nogle billeder liggende på min hjemmeside derfra.. Da jeg jo er enlig, er det jo altså kun landskabsbilleder.

Eksamensbevis ca. 36k gif