Fyns hoved / The head of Funen(768x512x256 142k gif CD)
Dette er udsigten fra fynshoved mod syd en overskyet dag sommeren 93.

This is the view towards south from the head of Funen on an overclouded day the summer of 93(768x512x256 145k gif CD)
Dette er udsigt mod øst en skyet dag i 96 med vind fra nord. Det giver en meget klar luft med god sigtbarhed. Man kan se Sjælland på den anden side Storebælt, og Asnæsværket. Røgen fra skorstenen viser, at vinden virkelig er fra nord.

This is the view towards east a cloudy day in 96 with a wind from the north. That gives a very clear air with a good visibility. You can see Zealand on the other side of The Great Belt ant the powerplant Asnæsværket. The smoke from the chimney shows, that the wind really is from the north.(512x768x256 151k gif CD)
Dette er udsigten mod syd. Man kan se tangen, hvor man parkerer, og man kan, i midten af billedet, se stien man følger, når man går hovedet rundt.

This is the view towards south. You can see the isthmus, where you park, and you can, in the middle of the picture, see the path you follow, when you walk round the head.(768x512x256 122k gif CD)
Udsigt mod vest. Dette er lidt gætteri. Til venstre ser man fyn. Øen må være Æbelø. I midten aner man Endelave og Jyllands østkyst. I billedets højre side, til højre for færgen, ser man Samsø (tror jeg).

View toward the west. This is a little gueswork. To the left you see Funen. The island has got to be Æbelø. In the middle you sense the island Endelave and the eastcoast of Jutland. In the right side of the picture, to the right of the ferry, you see the island of Samsø (I think)(768x512x256 168k gif CD)
Udsigt mod øst. Sjælland i baggrunden, solbadende køer i forgrunden.

View towards east . Zealand in the background, sunbathing cows in the foreground.
(768x515x256 209k gif Skn)
Dette er udsigten mod nord fra Geodætisk Instituts målepunkt oktober 97. I baggrunden ses Samsø

This is the view towards north fra Geodesic Institute's messuring point in October 97. In the background you see the island of Samsø


Tilbage til billedgalleriets startside.
Back to the picturegallery startpage.