Kerteminde havn / Kerteminde harbour(768x512x256 151k gif CD)
Dette er havneudløbet set fra nordkajen. Billederne er taget sidst på eftermiddagen. Det ser ud til, at sejlklubben er igang med en kapsejlads ude på bugten.
This is the harbourmouth seen from the north quay. The pictures have been taken late in the afternoon. It looks like the boatclub is having a boatrace out on the bay.


(768x512x256 158k gif CD)
Fiskekutterne lægger til på sydsiden af havnen,- her set fra nordkajen.The fishingboats dock at the south side of the harbour,- here seen from the north quay.


(768x512x256 157k gif CD)
Kerteminde havn er en åben havn forstået på den måde, at der er strøm igennem den. Indenfor havnen ligger Kerteminde fjord, og tidevandet skaber en indadgående og udadgående strøm, når det bliver højvande og lavvande henholdsvis. Broen for enden,- Langebro (den eneste bro), markerer hvor havnen ender og fjorden begynder. Små både, som den i billedet, kan sejle under og op i fjorden.
Kerteminde harbour is an open harbour in the sense, that current runs through it. On the inside lies Kerteminde fiord, and the tide creates an inward and outward current when you get high tide and low tide respectively. The bridge at the end,- Langebro ("Longbridge") (the only bridge), marks where the harbour ends and the fiord begins. Small boats, like the one in the picture, can sail under and up in the fiord.


(768x512x256 138k gif CD)
Dette billede et taget fra Langebro. Den grønne bygning til venstre og den gule til højre er fiskerestaurenter. Den gule er den dyre og fornemme. Man kan se på hvirvlerne på vandet, at der virkelig er strøm gennem havnen.
This picture has been taken from Langebro (the bridge). The green building to the left and the yellow to the right, are fishrestaurents. The yellow is the expensive and posh. You can se on the whirls on the water, that there really is a current through the harbour


(768x512x256 148k gif CD)
Dette billede er taget fra Langebro og viser udsigten mod fjorden. Området til højre med de mange småbåde, kaldes Lillestranden. Jeg ville sige, at strømmen er indad efter udseendet af strømhvirvlerne.
This picture has been taken from Langebro (the bridge) and shows the view towards the fiord. The area to the right with the many little boats, is called Lillestranden (Littlebeach). Judging from the appearance of the whirls, I would say, that the current is inwards.


(768x512x256 136k gif CD)
Dette er havneudløbet set fra sydsiden af havnen. Nord for den gamle havn aner man begyndelsen til en masteskov i marinaen, der er bygget der.
This is the harbourmouth seen from the southside of the harbour. North of the old harbour you sense the beginning of a forest of masts in the marina, that has been build there.

Tilbage til billedgalleriets startside.
Back to the picturegallery startpage.