Kerteminde museum /(same thing in english)(515x762x256 332k gif Skn)
Farvergården er bygget i 1630. Tipoldefar Anthon Frederik Hinke og tipoldemor Johanne Marie Laurine Birkerod Christensen boede her fra 1836 til 1875. Oldefar Lauritz Anton Birkerod Hinke og oldemor Jensine Andrea Elisabeth Zinglersen boede her fra 1875 til 1935. Den landskendte bank ved siden af er ikke imponeret over naboskabet, bare den får sit skilt med på billedet.

The dyeer-yard was build in 1630. Great-great grandfather Anthon Frederik Hinke and great-great grandmother Johanne Marie Laurine Birkerod Christensen lived here from 1836 to 1875. Great grandfather Lauritz Anton Birkerod Hinke and great grandmother Jensine Andrea Elisabeth Zinglersen lived here from 1875 to 1935. The nationwide known bank next door is not impressed by the neighbourship, as long as it gets its sign in the picture.(515x762x256 242k gif Skn)
Interiør fra dagligstuen. Møblerne er ikke mine oldeforældres men nok fra tiden. Far genkender ovnen som sine bedsteforældres.


Interior from the livingroom. The furniture is not my great grandparents but from the periode. Father recognizes the oven as his grandparents.(764x515x256 287k gif Skn)
Dette er haven bag museet. Her lå oldefars farveri, men det er blevet flyttet til "den gamle by" i Århus.


This is the garden behind the museum. Here lay great grandfathers dyeery, but it has been moved to "the old city" (a museum) in Århus(515x768x256 266k gif Skn)
Interiør fra kælderen. Far fortæller, at han, gennem hele sin skoletid, tjente penge på at fange rotter i sine bedsteforældres kælder. Byen betalte 10 øre pr. rotte, man afleverede til gasværket, og han havde 20 rottefælder, som han havde købt for 25 øre stykket.


Interior from the cellar. Dad tells me, that he, during the intire time he went to school, made money chatching rats in his grandparents cellar. The town paid 10 øre (2 cents) per rat, you delivered to the gaswork, and he had 20 rattraps, which he had bought for 25 øre each.(757x515x256 294k gif Skn)
Museet indeholder iøvrigt samlinger af alskens gamle sager, og nogle knap så gamle. Jeg fandt en udstilling af legetøj som jeg genkender fra min barndom (og det er ikke våben og rustninger jeg har leget med).


The museum contains besides that collections of a variety of old things, and some not quite so old. I found an exhibition of toys I recognize from my childhood (and it is not weapons and suits of armour I have played with)


Tilbage til fotogalleriets startside.
Back to the photogallery startpage.