Foto galleri / Photo gallery

Disse billeder er taget med et Canon AT 1. Nogle er overført til foto-CD. Der er ikke lavet andet ved disse, end hvad der er nødvendigt for at bruge dem på min hjemmeside. Andre er skannet med et A4-flatbed-skanner,- en "Primax 4800 direct". Disse er blevet efterbehandlet for lys og kontrast, og enkelte for farvebalance. Billeder fra foto-CD er mærket "CD", skannede billeder er mærket "Skn."
Du kan hente et stort billede ved at klikke på det lille billede. Den anvendte størelse skulle være stor nok til, at man kan skrive billederne ud i "plakatstørrelse". Jeg har nogle stykker hængende på mine væge.

These pictures have been taken with a Canon AT 1. Some have been transfered to photo-CD. Nothing else have been done to these, than what is nescessary to use them on my homepage Others have been scanned with a A4 flatbed-scanner,- a "Primax 4800 Direct". These have been treated for light and contrast, and a few for colorbalance. Pictures from foto-CD are marked "CD", scanned pictures are marked "Skn."
You can download a big picture by clicking the little picture. The applied size should be good enough to print the pictures out in "postersize". I have a couple of them hanging om my walls.

© Uffe Birkerod Larsen 1996,1997,1998.


Sommerhus
(768x512x256 217k gif CD) 
Dette var vort sommerhus fra 1964 til 2001. Det ligger i Kerteminde. Det var, når jeg var der, at jeg benyttede lejligheden til at tage nogle landskabsbilleder og billeder af seværdigheder i og omkring Kerteminde 

This was our sommercottage from 1964 to 2001. It is at Kerteminde. It was, when I were there, that I used the oppertunity to take som landscapepictures and pictures of sights in and around Kerteminde


Her er en nogle billedserie fra Hindsholm og Kerteminde.
Here are some fotoseries from Hindsholm and Kerteminde.

Det, jeg synes er spændende, er årstidernes forandring af landskabet, det er farverne, det er det klare blege lys om efteråret, det er vejret og skyerne.
Jeg har lavet nogel små billedserier fra Hindsholm,- Fyns nordøstlige hjørne.

That, which I find exciting, are the seasons changing of the landscape, it is the colors, it is the clear pale light in the autum, it is the weather and the clouds.
I have made some small pictureseries from Hindsholm,- the northeast corner of Funen.

Hindsholms nordspids hedder Fyns Hoved. Det er et fredet område med en særegen natur og et højt punkt med fin udsigt over vandet. Det er et yndet udflugtsmål 21 km. fra Kerteminde og det tager en time at "gå hovedet rundt" som de lokale siger. 

The north point of Hindsholm is called The Head of Funen. It is a protected area with a distinct natur and a high point with a nice view over the sea. It is a popular destination for excursions 21 km. (13 miles) from Kerteminde and it takes an hour to "walk round the head" as the locals say. 

Jeg er garanteret ikke den eneste, der synes, at solnedgange er pæne. Her har jeg en solnedgang set fra storebæltsfærgen og nogle med solnedgang over Odense fjord.

I am with guarantee not the only one, who think, that sunsets are nice. Here I have a sunset seen from the great belt ferry and some with sunset over Odense fiord.

Havnen er et centralt sted for befolkningen i en lille fiskerby som Kerteminde.

The harbour is a central location for the people in a little fisherytown like Kerteminde.

Lidt uden for Kerteminde i retning mod Stavre, Hindsholms østligste punkt, ligger Hverringeskoven. Skoven går helt ned til Kerteminde bugt, og her har jeg taget et par billeder, der viser årstidernes forandring af landskabet. 

A little outside Kerteminde in the direction af Stavre, Hindsholms most easterly point, lies the Hverringe forest. The forest reaches until Kerteminde bay, and here I have taken a couple of pictures, that shows the seasons changing of the landscape.

Lidt oppe i Kerteminde fjord ved byen Ladby finder man Ladbyskibet. En vikingehøvding er blevet begravet her sammen med sit skib og forskellige ejendele. Som fortidsminde synes jeg det er ganske unikt. 

A little up the Kerteminde fiord at the village Ladby you find the Ladbyship. A vikingchief has been buried here together with his ship and various belongings. As historical sight I find it quite unique. 

Bymuseet i Kerteminde har den ekstra attraktion for mig, at det var mine oldeforældres og tip-oldeforældres hjem. De var begge farvere, og farvergården finder du i Langegade nr. 8

The town museum in Kerteminde has the added attraction for me, that it was my great grandparents and great-great grandparents home. They were both dyeers, and you find the dyeer-yard in Langegade no. 8

På Møllebakken i Kertemindes nordlige ende findes man Johannes Larsen Museet. Besøger man museet, kan man overbevise sig om, at jeg ikke er den eneste, der kan lide fynske landskaber. 

On Møllebakken (the mill hill) in the north end of Kertemnide you find The Johannes Larsen Museum. If you visit the museum, you can convince yourself, that I am not the only one, who likes the funich landscape. 

Hans Geisler. 
Morfar (billedet) havde et billede, han holdt meget af, hængende på sit kontor. Billedet er fra det gamle Kerteminde og er fra 1904. Jeg ved ikke hvem, der har copyright, men der står W.K.F. 2271 på billedet, så Copyright tilhører nok W.K.F.

My grandfather (the picture) had a picture, he was very fond of, hanging in his office. The picture is from the old Kerteminde and is from 1904. I don't know, who has the copyright, but it says W.K.F. 2271 on the picture, so copyright probably belongs to W.K.F.

Stort kort over Nord-Fyn og Hindsholm
Big map of North-Funen and Hindsholm

Kort med venlig assistance fra Kort- og Matrikelstyrelsen
Maps with kind assistance from The National Survey and Cadastra - Denmark(768x512x256 142k gif CD) 
Dette var feriehotellet PAX ,med Lundsgårdskoven til den ene side, Kerteminde til den anden og udsigt over bugten, som De/du kan se på billedet, idag er det privatboliger. Det må ha' været det hotel i Danmark, der lå tættest på stranden,- omkring 10 meter fra vandkanten.  . 

This was the holidayhotel PAX ,with the Lundsgård-forest to one side, Kerteminde to the other and a view over the bay, as you can see on the picture, today it is private flats. It must have been that hotel in Denmark, which was closest to the beach,- about 30 feet from the wateredge(768x512x256 142k gif CD) 
Der er stadig hotel i byen, Tornøs hotel med udsigt over havnen, og i 2019 udvidet med 21 værelser.

There is still a hotel i town, Toernøes hotel with a view over the harbour, og i 2019 it has added 21 rooms.

Man kan finde flere nyttige "turist"-oplysninger på Kertemindes turistkontor , hvor der ligger mange nyttige oplysninger om Kerteminde.
You can find more usefull "tourist"-information on Kerteminde tourist-office , where there are much useful information about Kerteminde.


Tilbage til min hjemmeside.
Back to my homepage.