Uffe ved computeren Uffe Birkerod Larsen
Markleddet 25 B
2650 Hvidovre
Tel.: 40 83 74 26
E-Mail:
ubl@SLETDETTE.ddf.dk

Jobansøgning

 


Angående jeres/Deres annonce i ??????? om stilling som ??????????, eller måske har de fundet mit hjemmesidelink i magistrenes database kaldet jobbank.dk.

Denne indledning har De garanteret set mange gange før, hvis De læser jobansøgninger. (Ordet "De" står i det efterfølgende for De eller du afhængigt af hvad De/du ønsker). Jeg har prøvet mere "originale" indledninger, men det ligger ikke altid lige for og kan så blive noget "forkrampet". Men til sagen.

Det virker som et interessant job, som jeg mener at kunne bestride og efter at have talt med sektionschef N.N. har jeg besluttet at søge stillingen. (Der er faktisk mange intersante job i aviserne og jeg søger naturligvis kun dem, jeg kan klare. Ofte er der et telefonnummer til en person -personalechef eller andet- man kan tale med om jobbet, inden man skriver)

M.h.t. Deres forventninger til mine kvalifikationer, så lærer man struktureret programmering på DIKU (Datalogisk Institut ved Københavns Universitet) fra første dag. Man lærer at dokumentere sine programmer,- skrive rapport, og at teste sin kode. Det påstås jo næsten at være en disciplin professor Peter Naur har opfundet.

Jeg skriver kode i C, idet jeg har skrevet speciale indenfor området billedbehandling, og her skriver man traditionelt kode i C. Iøvrigt skriver jeg kode i Pascal, det første sprog man lærer på Datalogisk Institut. Endelig har jeg skrevet lidt kode i Fortran, Cobol, LISP, Concurrent Pascal, et eksperimentelt sprog, der hedder JOYCE (parallelprogrammering), plus enkelte andre sprog. Og så har jeg - som den kvikke læser har regnet ud,- beskæftiget mig noget med HTML. På KAS Herlev , hvor jeg har arbejdet siden 2000, skriver jeg kode i Visual Basic. Det er dels makroer til et svarskrivningssysten, dels støtteprogrammer til forskelligt elektronisk udstyr. Et løbende projekt i øjeblikket er konvertering af software skrevet i Delphi. En dBase IV skal skiftes ud med en MS SQL server.

Mit kendskab til netværk stammer fra et andendelskursus: "Grundprincipper for konstruktion af datanet". Mine egne PC'er er sat sammen i et traditionelt 100 Mbit netværk. Så har jeg lidt "hands on" er faring med det fra mit arbejde selvom det ikke står i min jobbeskrivelse

Mit kendskab til databaser stammer fra to kurser på andendelsstudiet. Det ene kursus var et SQL-kursus, hvor vi i gruppe implementerede et reservationssystem til et biludlejningsfirma. Det andet kursus beskæftigede sig med aspekter af relationsdatabaser, hvor vi gennemgik en bog af Date om emnet. Sidenhen er det blevet en del af mit arbejde, at bestyrer den database, som hører til det svarskrivningssystem, som det er mit arbejde at vedligeholde. Som man kan se ovenfor er jeg så ved at skifte til en anden database.

UNIX kender jeg fra DIKU's lokalnetværk. Vi kørte dels fra tekst terminaler og dels X-windows på grafiske arbejdsstationer. På arbejdet kører noget udstyr Unix, så der har jeg en vis kontakt med det selvom det mest er microsoft maskiner jeg har med at gøre til dagligt. Herhjemme kører den seneste PC'er XP home edition.

Teamwork lærer man på DIKU, idet megen undervisning er gruppearbejde. Ligeledes er selvstændigt arbejde ikke noget problem, f.eks. er mit speciale lavet som selvstændigt arbejde. På arbejdet er det mest de ingeniører, der vedligeholder afdelingens elektroniske udstyr, jeg samarbejder med. I forbindelse med udvikling af specielt software, er der samarbejde med afdelingens sygeplejersker om brugergrænsefladen.

Det vil passe mig fint, at arbejde på større projekter. Projektarbejde er vel den bedste beskrivelse, man kan give den måde, man på Datalogisk Institut laver rapportopgaver på. Sædvanligvis er de på ét semester (lig med seks måneder), men mit speciale var jeg da et års tid om. Nye problemstillinger og det at lære noget nyt tiltaler mig. Jeg var på et inspirationskursus (jobsøgningskursus) hos Magistrenes Jobservice, og en test dér gav maksimalt udslag for "egen-udvikling" som motiverende faktor. Jeg har godt humør og en dynamisk arbejdsform. Arbejdsformen og den ekstra indsats, når forholdene kræver det, lærer man på datalogisk førstedel ved at lave rapportopgaver med en fast ubrydelig deadline, og knap nok tid til at løse opgaven.

Systematik mener jeg man tilegner sig, hvis man ikke var i besiddelse af det i forvejen, ved at læse fysik.

Mit kendskab til undervisning begrænser sig til de seminarer, man som studerende holder for sine medstuderende. Jeg holdt et om "Simuleret udglødning og Boltzmanmaskiner", og et om biologiske neurale netværk. Men man får altså en forestilling om, hvordan man fremstiller et foredrag og forelægger det i en kritisk forsamling.

Hvad angår engelskkundskaber, så var engelsk mit bedste fag til studentereksamen, - jeg fik 11. Iøvrigt lærer man sproget efter et langt studium med næsten kun engelske lærebøger. Tysk kender jeg, som de fleste, fra folkeskolen, og på det sidste har man jo fået det frisket op ved at se tyske satellitprogrammer. Ganske vist har man fransk i gymnasiet (2-årigt aftenkursus), men jeg tvivler på, at jeg idag kunne gøre mig forståelig på sproget. En del korrespondance på arbejdet er i sagens natur på engelsk

Selvom jeg ikke er ingeniør, mener jeg sagtens, at jeg kan trives i et teknisk miljø, rent faktisk arbejder jeg i et teknisk miljø i en "apparat tung" afdeling med 3 ansatte ingeniører. Jeg har som sagt bifag i fysik, og den eksperimentelle side af det, er jo da også temmelig teknisk. Der er en tendens til, at folk vælger medarbejdere med den samme uddannelse som dem selv, og det gælder også ingeniører hører man,- det er lidt trist når man er datalog. For mange år siden skulle jeg have været ingeniør og begyndte på DTH på gymnasiale suppleringkurser,- jeg kom lige fra realskolen, men det viste sig at være en forkert måde at gøre det på.

Efter 9 år på hospitalet i Herlev er jeg jo også blevet kendt med hospitalsmiljøet. Jeg har været tillidsrepræsentant for Magistrene med forhandlingsret for IDA (ingeniørene) og for Farmaceuterne. I kraft af det, sad jeg i hospitalets kontaktudvalg. Jeg har som TR været på de krævede kurser.

Jeg har siddet næsten 9 år i Videnskabsetisk Komité for Købenahvns Amt. Det giver sammen med mit arbejde et indblik i den lægelige forskningsverden. Som man vil vide, er pladserne fordelt af de politiske partier, og min plads fik jeg fået p.g.a. mit medlemskab af Dansk Folkeparti. Jeg var med til at stifte lokalafdelingen i Hvidovre og har siddet i bestyrelsen i 6 år, de 2 år som formand.

Fritidsinteresser. Fotograferer. Fremkalder billeder i sort/hvid. Smalfilmer i 8mm med tone. Laver hobbybetonet vedligeholdesarbejde omkring hus og bil: Maler, saver, borer, skruer, lodder og svejser. Sommerferien tilbringes i rækkehuset i Hvidovre med al det, der ikke nås til daglig og som der er masser af med hus og have.
Står på ski om vinteren,- mest for fredens og det landskabelige indtryks skyld. Se mine vinterferiebilleder andet steds på siden.

Så er ikke-ryger og har aldrig røget, uden at jeg derfor "overfalder" folk, der ryger. Jeg er humoristisk anlagt, fredelig og omgængelig.

  Venlig hilsen

Uffe Birkerod Larsen.

 


Curriculum Vitae kun tekst 5k.(Dansk)
Curriculum Vitae only text 5k.(English)
Eksamensbevis ca. 36k gif